Паник атаки/ panic attacks · Публикации · Разни

A 10-step program for dealing with panic attacks

Psychologist Bezinska-Sheinkova explains about panick attacks and how to deal with them…

Паник атаки/ panic attacks · Публикации · Разни

10-стъпкова програма за справяне с паник атаки

Психолог д-р Безинска-Шеинкова, работеща в София и Благоевград, разработи специална програма за справяне с паник атаки. Ето какво съдържа тя…